Assistant Manager (Cleaning Dept.)

Trang chủ Chi tiết công việc

builwork vietnam

builwork vietnam

Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Giám đốc
Không yêu cầu
Không yêu cầu
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
Không chọn
5 vị trí
Chưa có kinh nghiệm
October 18, 2019

Mô tả công việc

Builwork Vietnam is a Japanese property management company with office in Ho Chi Minh and Phnom Penh.
Builwork Vietnam là công ty quản lý tài sản của Nhật Bản với văn phòng tại Hồ Chí Minh và Phnom Penh
We are seeking a full time Cleaning Manager for our Ho Chi Minh Branch.
Chúng tôi đang tìm kiếm vị trí Quản lý tạp vụ cho chi nhánh Hồ Chí Minh
Duties involve/ Nhiệm vụ :
• Cleaning/ Vệ sinh
• Traveling around Ho Chi Minh and Surrounding areas/ Có thể di chuyển xung quanh khu vực Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
• Support with the recruitment of cleaners/ Hỗ trợ tuyển dụng tạp vụ
• Order/ stock chemicals and equipment/ Đặt và theo dõi trang thiết bị hóa chất vệ sinh
• Preparing the cleaning checklists/Khảo sát & lên danh sách công việc tạp vụ khi có dự án mới
• Support with the shift schedule/ Hỗ trợ với các ca thay thế
• Training the cleaners/ Huấn luyện tạp vụ
• Quality control & inspections / Kiểm soát và giám sát chất lượng dịch vụ
• Coordinate the Cleaners / Phối hợp với tạp vụ
• Process feedback from customers/ Xử lý phản hồi từ khách hàng
• Ensuring the cleaners comply with the company policy/ Cam kết nhân viên tạp vụ tuân theo chính sách công ty
• Supervising deep cleaning activities / Giám sát hoạt động vệ sinh huyên sâu định kỳ
• Assist with other duties and tasks as required/ Hỗ trợ các nhiệm vụ và công việc khác theo yêu cầu
While this is a managerial position, you will still also be required to perform cleaning and should be accustomed to physical work and have good fitness and stamina.
Mặc dù đây là một vị trí quản lý, bạn vẫn sẽ được yêu cầu thực hiện vệ sinh và nên quen với công việc thể chất, có thể lực và sức chịu đựng tốt.
Working time: You should be available and reliable as work schedule varies up to 48 hours/week. The rest day may alternate depending on the schedule. Sometimes you may be requested to perform paid overtime.

Thời gian làm việc: Bạn nên có mặt và đáng tin cậy vì lịch làm việc thay đổi tới 48 giờ / tuần. Ngày còn lại có thể thay thế tùy theo lịch trình. Đôi khi bạn có thể được yêu cầu thực hiện chi trả tiền ngoài giờ cho tạp vụ.
Salary: 8,000,000 - 10,000,000/month
Mức lương : 8,000,000 - 10,000,000/tháng
1-month bonus
Lương tháng 13
12 days’ annual leave
12 ngày phép năm

Yêu cầu kỹ năng

About you/Yêu cầu:
• Able to follow instructions carefully and follow up with tasks without reminder
• Có thể làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận và theo dõi các nhiệm vụ mà không cần nhắc nhở
• Communicate clearly and a good leader
• Giao tiếp tốt với tạp vụ và là một người quản lý giỏi
• Work quickly but also carefully
• Giải quyết công việc nhanh chóng nhưng cẩn thận
• Polite and respectful
• Tác phong lịch sự và tôn trọng
• Have good experience in cleaning techniques.
• Có kinh nghiệm với các công cụ vệ sinh
• Very good physical fitness
• Có thể lực tốt
• Availability to travel as required
• Sẵn sàng di chuyển khi có yêu cầu
Experience/ Education
Kinh nghiệm/ Học Vấn
• Either: 6 years experience in the position of cleaner and/or 2 years’ experience in the position of cleaning manager.
• Hoặc là: 6 năm kinh nghiệm ở vị trí nhân viên tạp vụ và / hoặc 2 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý tạp vụ.
• At least graduated from High-School.
• Tốt nghiệp ít nhất là phổ thông trung học
• Able to use word, excel and email.
• Có khả năng sử dụng word, excel và email
• At least medium English ability would be very useful but not essential if you have a lot of other skills.
• Kỹ năng tiếng Anh (ít nhất ở mức trung bình) sẽ rất hữu ích nhưng không cần thiết nếu bạn có nhiều kỹ năng khác.
Other/ Yêu cầu khác
• Male or Female
• Nam hoặc Nữ
• 25-45 years’ old
• 25-45 tuổi
• No criminal record
• Không có tiền án tiền sự
• Good health
• Sức khỏe tốt
• Has own motorbike
• Có xe máy cá nhân

Quyền lợi được hưởng

- 13th payment after 1 year of service
- Annual leave in accordance with the law
- Travel allowance

Hồ sơ bao gồm

Nội dung chưa cập nhật
  • 10F Beautiful Saigon, 2 Nguyen Khac Vien, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Ít hơn 10 nhân viên
Chia sẻ

Công việc liên quan

Toàn thời gian cố định
công ty TNHH đt và pt silver shores
Phòng Bài

công ty TNHH đt và pt silver shores

Việc làm nổi bật

Toàn thời gian cố định
Toàn thời gian cố định
Toàn thời gian tạm thời
amthucvanho
Chạy Bàn

amthucvanho

Toàn thời gian cố định
công ty TNHH mtv ladofoods
Chuyên Viên Hcns

công ty TNHH mtv ladofoods