Tìm kiếm ứng viên

Trang chủ Người tìm việc

Mức lương

 • Thỏa thuận 15
 • 1 - 3 triệu 15
 • 5 - 7 triệu 3
 • 7 - 10 triệu 11
 • 10 - 15 triệu 30
 • 15 - 20 triệu 15
 • 20 - 30 triệu 3
 • Trên 30 triệu 3

Kinh nghiệm

 • Chưa có kinh nghiệm 28
 • 0 - 1 năm kinh nghiệm 19
 • 1 - 2 năm kinh nghiệm 12
 • 2 - 5 năm kinh nghiệm 10
 • 5 - 10 năm kinh nghiệm 9
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm 2

Các nhân viên hàng đầu phù hợp với kết quả tìm kiếm của bạn