Trang chủ Kinh nghiệm việc làm Tất tần tật những thông tin cần biết về tài chính công

Thứ tư, 17/07/2019

Tất tần tật những thông tin cần biết về tài chính công

1. Tài chính công là gì?

Tài chính công được hiểu là toàn bộ các hoạt động trong vấn đề thu chi có sử dụng tiền do nhà nước tiến hành. Tài chính công chính là hoạt động phản ánh sự sử dụng từ các quỹ công trong hệ thống các quan hệ kinh tế được nảy sinh trong quá trình tạo lập. Mục đích của hoạt động này chính là thực hiện các chức năng của nhà nước, bên cạnh đó thì hoạt động tài chính công còn mang lại lợi ích và nhu cầu của toàn xã hội.

Tham khảo ngay danh sách việc làm Hà Nội mới nhất được liên tục cập nhật và chia sẻ đến bạn đọc quan tâm của vieclamtaihanoi.com.vn

tài chính công là gì

Xem thêm : Chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vấn đề thất nghiệp nên làm gì?

2. Các yếu tố quyết định sự ra đời của Tài chính công

2.1. Nhà nước

Nhà nước chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự ra đời của Tài chính công. Sự ra đời của nhà nước xuất phát từ tính chất khách quan, nhưng sự tồn tại của nhà nước lại mang rính chất chủ quan.

Nhà nước mang trong mình hai chức năng chính đó là chức quản lý và trấn áp sự bạo lực. Đồng nghĩa với việc nhà nước sẽ đảm nhận quản lý kinh tế và xã hội. Hỗ trợ nhà nước trong việc quản lý kinh tế, xã hội  gồm có Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

2.2. Nền kinh tế hàng hóa tiền tệ

Có thể thấy ngay khoảng thời gian sau khi xã hội bắt đầu xuất hiện thì chiếm hữu về tư liệu sản xuất và sản phẩm cũng có mặt. Đây chính là lý do của sự ra đời nền kinh tế hàng hóa, kéo theo sự có mặt của tiền tệ

yếu tố quyết định tài chính công

Dễ nhận ra rằng tất cả hoạt động thu chi của nhà nước đều đi liền với việc tạo lập cũng như sử dụng tài chính công. Nhằm mục đích đáp ứng được việc cung ứng hàng hóa công cho toàn xã hội dựa trên chức năng của nhà nước.

Măt khác, thì tài chính công lại chính là hoạt động phản ánh các quan hệ kinh tế trong việc vấn đề phân phối nguồn tài chính quốc gia được diễn ra giữa các có quan công quyền của nhà nước với các chủ đề khác nhau. Hoạt động thể hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước trong việc đảm nhận việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ công cho toàn xã hội mà không vì mục tiêu lợi nhuận.

Xem thêm : Quản trị kinh doanh là gì? Và những thông tin không thể bỏ qua

3. Đặc điểm của tài chính công

3.1. Tài chính công gắn liền với quyền sở hữu và quyền lực chính trị của nhà nước

Tài chính công chính được gắn liền với quyền lực chính trị và quyền sở hữu của nhà nước. Chủ thể nhà nước là yếu tố duy nhấy có quyền quyết định trong quá trình tạo lập cũng như sử dụng quỹ tài chính công. Đặc biệt quyền quyết định đối với ngân sách nhà nước.

Tất cả các quyết định của nhà nước đề phải được thực hiện, ban hành dựa trên luật pháp đã được phê chuẩn. Vậy nên mỗi quỹ coonh được thành lập hay sử dụng đề phải phụ thuộc vào mỗi quốc gia và mục tiêu kịnh tế của từng quốc gia đó, từng thời kỳ đó.

Thất nghiệp nên làm gì? để có ngay được việc làm mới, hay chỉ ngồi đó không làm gì cả chờ người đến mời đi làm việc? Tất nhiên chúng ta phải hành động. Hãy để vieclamtaihanoi.com.vn hướng dẫn cách bạn vượt qua cơn khủng khoảng này với những chia sẻ hết sức hưu ích của mình nhé. 

3.2.Tài chính công chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng

quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong vấn đề phân phối nguồn tài chính quốc gia đều được tài chính công phản ánh và thể hiện rõ ràng.Đồng thwoif hoạt động tài chính công còn phản ảnh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau, mà lợi ích tổng thể sẽ luôn được đặt trên hàng đầu trong nền kinh tế.

3.3. Hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được

Hoạt động của tài chính công mang tính chất không hoàn lại trực tiếp. Vậy nên, sự hiệu quả của các hoạt động cũng không thể đánh giá một cách chính xác được. Tuy nhiên thì ta vẫn có thể đánh giá các hoạt động đó một cách tương đối thông qua việc xác định các chỉ số về chỉ tiêu kinh tế xã hội. Chúng ta có thể dựa vào các yếu như tỷ lệ thất nghiệp, tốc độ tăng trưởng kinh tế,... để đưa ra đánh giá.

đặc điểm của tài chính công

3.4. Phạm vi hoạt động rộng

Phạm vi hoạt động của tài chính công khá là rộng, bởi vì tài chính công là các hoạt động được thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực từ kinh tế, xã hội, quốc phòng, cho đến vấn đề an ninh.

Sự tác động của hoạt động tài chính công lên các chủ thể kinh tế đều là những tác động trực tiếp. Trong đó bao gồm các chủ thể cá nhân từ người tiêu dùng và các nhà đầu tư. Tùy thuộc vào nhiệm vụ của mỗi nước, mỗi quốc gia và bối cảnh kinh tế ở từng giai đoạn mà tài chính công sẽ có phạm vi khác nhau.

Xem thêm : Marketing ra làm gì? Cơ hội việc làm nào cho ngành marketing?

4. Các chức năng của tài chính công

Chức năng của tài chính công chính là thuộc tính của khách quan, tức là bên trong nó có khả năng thể hiện tác dụng của xã hội, của tài chính.

Tài chính sẽ đảm nhận hai chức năng chính đó là chức phân phối và chức năng giám đốc. Trong đó tài chính công là bộ phận quan trọng trong việc cấu thành tài chính, có đặc điểm riêng biệt gắn liền với thu nhập và chi tiêu của Chính phủ.

Do đó, chức năng của tài chính đồng thời được tài chính công thể hiện. Ngoài xuất phát từ chức năng của tài chính thì tài chính công còn mở rộng thêm căn cứ vào nét đặc thù của mình. Vậy nên, tài chính công có chức năng đó chính là giám đốc và điều chỉnh, tạo lập vốn, phân phối lại.

Ngành tài chính - ngân hàng luôn rất thu hút và hấp dẫn các bạn trẻ vậy tài chính ngân hàng là gì? bạn đọc đã hiểu rõ chưa. Nếu chưa hãy cùng tim hiểu rõ ràng với nội dung chia sẻ của vieclamtaihanoi.com.vn nhé. 

4.1. Chức năng tạo lập vốn

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề tiền tệ đóng vai trò là tiền đề cho hoạt động của kinh tế và xã hội. Thực tế thi8f chức năng trong việc tạo lập vốn là đó chính là một những khâu tất yếu trong quá trình diễn ra phân phối. Chính vì vậy mà người ta thường sẽ không tách riêng thành một chức năng khi nói về chức năng của tài chính chung.

Tuy nhiên, vấn đề vấn đề tạo lập vốn với vấn đề tạo lập của các khâu tài chính khác lại có sự khác nhau trong tài chính công. Vấn đề tạo lập vôn sẽ mang trong mình một vai trò khác có ý nghĩa đối với toàn bộ quá trình phân phối. Vậy nên trong tài chính công, hai vấn đề này có thể tách ra thành một chức năng riêng biệt.

4.2. Chức năng phân phối lại và phân bổ

Chủ thể phân phối và phân bổ trong bộ máy nhà nước chính là người nắm giữ quyền lực chính trị. Đối tượng chịu sự phân phối và phân bổ đó chính là các nguồn tài chính công thuộc diện ngân sách Nhà nước và các quỹ tiền tệ khác của Nhà nước.

Thông qua chức năng phân phối và phân bổ này của Nhà nước, tài chính công đã thự hiện phân chia các nguồn lực trong tài chính công.

chức năng của tài chính công

Như vậy, ngân sách của nhà nước và tài chính công chính là công cụ dùng để điều chỉnh thu nhập của các chủ thể trong xã hội thông qua hoạt động thuế và chi tiêu công.

4.3. Chức năng giám đốc và điều chỉnh.

Giám đốc  và điều chỉnh, được xem là công cụ trong việc quản lý của Nhà nước trong việc. Nhà nước sẽ kiểm tra bằng tiền đối với quá trình vận động các các nguồn tài chính công và điều chỉnh quá trình đó theo nhiệm vụ và mục tiêu mà Nhà nước đã đề ra thông qua việc vận dụng các chức năng đối với giám đốc và điều chỉnh  của tài chính công .

Sự vận động trong quá trình thực hiện các nguồn tài chính công chính là đối tượng của sự giám sát đốc và điều chỉnh.

Mong rằng bài viết trên đã có thể giúp ích cho bạn trong việc hiểu rõ hơn về tài chính công là gì? Qua đó cũng biết được trách nhiệm của nhà nước ta trong việc cung ứng dịch vụ công cho người dân ta.