a

Trang chủ Thông tin ứng viên

a

a

Hà Nội
Thỏa thuận
à
Nam
Sau đại học
9123
quocdat0505@gmail.com
Mới tốt nghiệp
0
Chưa có kinh nghiệm
December 14, 2018
Kế toán - Kiểm toán

Mục tiêu nghề nghiệp

fas f

Kỹ năng bản thân

à