Âu Sơn Đông

Trang chủ Thông tin ứng viên

Âu Sơn Đông

Âu Sơn Đông

Lạng Sơn
7 - 10 triệu
Đức Hinh I, TT Văn Quan, Văn Quan, Lạng Sơn
Nam
Trung học
0387597682
donglsvq12345@gmail.com
Nhân viên
0
Chưa có kinh nghiệm
July 16, 2019
Hành chính - Văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật