Đinh Thị Lan Phương

Trang chủ Thông tin ứng viên

Đinh Thị Lan Phương

Đinh Thị Lan Phương

Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
34, tổ 2, ấp kinh 4B, xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
Nữ
Chưa cập nhật
0332433526
dinhthilanphuong1910@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
August 16, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật