Đỗ Mạnh Phong

Trang chủ Thông tin ứng viên

Đỗ Mạnh Phong

Đỗ Mạnh Phong

Hà Nội
Thỏa thuận
Thanh phố Nam Định tỉnh Nam Định
Nam
Chưa cập nhật
08396631981
manhphong.nd@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
May 19, 2020
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật