Dương Nhật Duy

Trang chủ Thông tin ứng viên

Dương Nhật Duy

Dương Nhật Duy

Hồ Chí Minh
7 - 10 triệu
114/25-TCH18-Quận 12
Nam
Sau đại học
0852711196
duongnhatduy111@gmail.com
Nhân viên
0
0 - 1 năm kinh nghiệm
July 29, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật