Hà việt hùng

Trang chủ Thông tin ứng viên

Hà việt hùng

Hà việt hùng

Phú Thọ
5 - 7 triệu
Tứ mỹ-tam nông-phú thọ
Nam
Đại học
0986380354
haviethung97@gmail.com
Mới tốt nghiệp
0
Chưa có kinh nghiệm
September 9, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật