hồ trần tố uyên

Trang chủ Thông tin ứng viên

hồ trần tố uyên

hồ trần tố uyên

Hồ Chí Minh
7 - 10 triệu
108 tô ký
Nữ
Sau đại học
0901392291
hotrantouyenpt@gmail.com
Nhân viên
0
0 - 1 năm kinh nghiệm
June 16, 2019
Hành chính - Văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật