hoang vu tinh

Trang chủ Thông tin ứng viên

hoang vu tinh

hoang vu tinh

Hải Dương
10 - 15 triệu
Chưa cập nhật
Nam
Đại học
0979692977
hoangtinhtkhd90@gmail.com
Nhân viên
0
5 - 10 năm kinh nghiệm
September 9, 2019
Biên-Phiên dịch

Mục tiêu nghề nghiệp

CHỌN CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VÀ LÀM VIỆC CỐ ĐỊNH LÂU DÀI

Kỹ năng bản thân

CHỊU KHÓ HAM HỌC HỎI VÀ NHIỆT TÌNH