Lan Anh

Trang chủ Thông tin ứng viên

Lan Anh

Lan Anh

Hà Nội
Thỏa thuận
Chưa cập nhật
Nữ
Trung học
0933847819
nguyenanhhr@gmail.com
Chưa cập nhật
0
5 - 10 năm kinh nghiệm
October 7, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật