LƯU HÀ LINH

Trang chủ Thông tin ứng viên

LƯU HÀ LINH

LƯU HÀ LINH

Hà Nội
10 - 15 triệu
Hà Nội
Nữ
Chưa cập nhật
0905485490
milalalalalal@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
March 7, 2021
Hành chính - Văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp

-------

Kỹ năng bản thân

------