Mai Việt Cường

Trang chủ Thông tin ứng viên

Mai Việt Cường

Mai Việt Cường

Thanh Hóa
Thỏa thuận
42 Lương Văn Can
Nam
Chưa cập nhật
0398886555
vietcuongmc@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
June 11, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật