Nguyễn Hoàng Yến

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Hồ Chí Minh
7 - 10 triệu
197 Đoàn Văn Bơ phường 12 quận 4
Nữ
Cao đẳng
0976443307
usagistylist245@gmail.com
Nhân viên
0
2 - 5 năm kinh nghiệm
July 20, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật