Nguyễn Hữu Thắng

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Hữu Thắng

Nguyễn Hữu Thắng

Hà Nội
Thỏa thuận
Hậu Lộc Thanh Hóa
Nam
Sau đại học
0985902655
thangnh2895@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
September 22, 2019
Giáo dục-Đào tạo

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Kỹ Năng mềm.