Nguyễn Hữu Tú

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Hữu Tú

Nguyễn Hữu Tú

Vĩnh Phúc
10 - 15 triệu
Chưa cập nhật
Nam
Sau đại học
0986340500
tumkt88@gmail.com
Trưởng phòng
0
2 - 5 năm kinh nghiệm
August 5, 2019
Nhân viên kinh doanh

Mục tiêu nghề nghiệp

Xây dựng chiến lược, kế hoạch để tối thiểu đạt và vượt chỉ tiêu công ty giao. Hoàn thành các công việc cấp trên giao. Phát triển lên các vị trí cao hơn

Kỹ năng bản thân

Có 4 năm kinh nghiệm bán hàng ở vị trí nhân viên (2 năm), quản lý (2 năm). Có kĩ năng giao tiếp, làm việc đội nhóm, kĩ năng lập kế hoạch công việc...