Nguyen Huu Tu

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyen Huu Tu

Nguyen Huu Tu

Hà Nam
20 - 30 triệu
Liên sơn- Kim bảng - Hà nam
Nam
Sau đại học
0965996440
songgiodt0507@gmail.com
Nhân viên
0
January 13, 2020
Xây dựng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật