Nguyễn Kim Chi

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Kim Chi

Nguyễn Kim Chi

Hà Nội
20 - 30 triệu
53, Lò Đúc
Chưa cập nhật
Sau đại học
0987143678
kiwis52565@one-mail.top
Trưởng phòng
0
December 4, 2019
Hành chính - Văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

0