Nguyễn Kim Chi

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Kim Chi

Nguyễn Kim Chi

Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
53, Lò Đúc
Chưa cập nhật
Chưa cập nhật
0987143678
longtrongbka@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
December 4, 2019
Sinh viên làm thêm

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật