Nguyễn Linh

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Linh

Nguyễn Linh

Hà Nội
7 - 10 triệu
Chưa cập nhật
Nam
Đại học
0919290311
linhbom.nguyen92@gmail.com
Nhân viên
0
1 - 2 năm kinh nghiệm
November 9, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật