nguyễn ngọc vinh

Trang chủ Thông tin ứng viên

nguyễn ngọc vinh

nguyễn ngọc vinh

Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
159/33 phạm văn hai
Nam
Chưa cập nhật
0937640526
ngocvinhnn@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
November 3, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật