Nguyễn Thị Mỹ Thuận

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Thị Mỹ Thuận

Nguyễn Thị Mỹ Thuận

An Giang
Thỏa thuận
thành phố long xuyên
Nữ
Chưa cập nhật
0948610200
nguyenthimythuan94@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
January 31, 2020
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật