Nguyễn Thị Vân Nga

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Thị Vân Nga

Nguyễn Thị Vân Nga

Hà Nội
Thỏa thuận
Chưa cập nhật
Nữ
Sau đại học
0812998555
vannga.mt@gmail.com
Nhân viên
0
April 21, 2020
Kế toán - Kiểm toán

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật