Nguyễn Trường Luân

Trang chủ Thông tin ứng viên

Nguyễn Trường Luân

Nguyễn Trường Luân

Hồ Chí Minh
Thỏa thuận
Chưa cập nhật
Nam
Sau đại học
0934093855
ntruongluan@yahoo.com
Nhân viên
0
1 - 2 năm kinh nghiệm
August 12, 2019
Y tế-Dược

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật