Pham Linh Chi

Trang chủ Thông tin ứng viên

Pham Linh Chi

Pham Linh Chi

Hà Nội
7 - 10 triệu
Định Công Hà Nội
Nữ
Sau đại học
0987543621
trangkinhdoanhhungha@gmail.com
Mới tốt nghiệp
0
2 - 5 năm kinh nghiệm
September 19, 2019
Kế toán - Kiểm toán

Mục tiêu nghề nghiệp

H xxvhosjbjbsbjxjx X Cd Ccfffdhvsbuvsuvsvdzbxjs C Vcsncsocaicbsbicsbiibavadvdbfavnafv D Vảbranvjdagjjbcbsbucsbuqsdnvadjvadvdwn cự c

Kỹ năng bản thân

H jg cug vj j bkhcitxitdftxjcgjgvc sgntajhfava Dv Dg nsfbafbab Nzg Nfa BFa Nhdmhd NG Abafnsgnabfc C ngabf