TRẦN HOÀNG HUY

Trang chủ Thông tin ứng viên

TRẦN HOÀNG HUY

TRẦN HOÀNG HUY

Hồ Chí Minh
10 - 15 triệu
23 ĐÔNG HỒ P4, Q8
Nam
Sau đại học
0934434173
tranhoanghuy31031994@gmail.com
Nhân viên
0
2 - 5 năm kinh nghiệm
June 28, 2019
Ngân hàng - Chứng khoán - Đầu tư

Mục tiêu nghề nghiệp

Phát triển lên các vị trí quản lý, gắn bó lâu dài với tổ chức

Kỹ năng bản thân

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, phân tích, nhận định...