Tran Minh Tuan

Trang chủ Thông tin ứng viên

Tran Minh Tuan

Tran Minh Tuan

Hồ Chí Minh
10 - 15 triệu
655/31 Lê Trọng Tấn
Nam
Cao đẳng
0934528785
tuantranaudio@gmail.com
Trưởng phòng
0
February 10, 2020
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật