Trần văn cường

Trang chủ Thông tin ứng viên

Trần văn cường

Trần văn cường

Khánh Hòa
7 - 10 triệu
Tdp số 6 thị trấn vạn giã vạn ninh khánh hòa
Nam
Đại học
0963403974
tayveo005@gmail.com
Mới tốt nghiệp
0
0 - 1 năm kinh nghiệm
August 8, 2019
Kỹ thuật

Mục tiêu nghề nghiệp

Học hỏi tiềm tòi phát triển hơn về đồ công nghệ mới

Kỹ năng bản thân

Chịu khó, siêng làm chăm chỉ