Trương Thị Phương

Trang chủ Thông tin ứng viên

Trương Thị Phương

Trương Thị Phương

Khánh Hòa
3 - 5 triệu
Lương Đình Của, Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Tp Nha Trang
Nữ
Đại học
0981729849
truongphuong1501@gmail.com
Nhân viên
0
5 - 10 năm kinh nghiệm
June 21, 2019
Hành chính - Văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật