Tuấn

Trang chủ Thông tin ứng viên

Tuấn

Tuấn

Hà Nội
3 - 5 triệu
thanh hóa
Nam
Sau đại học
0964131655
tuananh53524@gmail.com
Mới tốt nghiệp
0
0 - 1 năm kinh nghiệm
June 3, 2019
IT phần mềm

Mục tiêu nghề nghiệp

great

Kỹ năng bản thân

language great, html,css