VÕ LÊ UYÊN UYÊN

Trang chủ Thông tin ứng viên

VÕ LÊ UYÊN UYÊN

VÕ LÊ UYÊN UYÊN

Quảng Ngãi
7 - 10 triệu
Chưa cập nhật
Nữ
Đại học
0356577215
voleuyenuyen@gmail.com
Nhân viên
0
1 - 2 năm kinh nghiệm
October 25, 2019
Xuất,nhập khẩu

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật