Vũ Hiền

Trang chủ Thông tin ứng viên

Vũ Hiền

Vũ Hiền

Hà Nội
7 - 10 triệu
Chùa Láng
Nữ
Sau đại học
0936142982
vu.hien.27396@gmail.com
Chưa cập nhật
0
1 - 2 năm kinh nghiệm
July 9, 2019
Không lựa chọn

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật