Vy

Trang chủ Thông tin ứng viên

Vy

Vy

Hà Nội
Thỏa thuận
Lạc long quân, tây hồ
Nữ
Sau đại học
0377439267
baovy.tranv@gmail.com
Chưa cập nhật
0
Chưa có kinh nghiệm
July 5, 2019
Hành chính - Văn phòng

Mục tiêu nghề nghiệp

Mục tiêu nghề nghiệp chưa cập nhật

Kỹ năng bản thân

Chưa cập nhật